. . . ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ . . .
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบ
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
กำหนดให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงค์ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศจากงานทะเบียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน

แผนที่ของโรงเรียน

ใบงานสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ