ผู้บริหาร

นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
งานประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2020
ปรับปรุง 03/03/2021
สถิติผู้เข้าชม 38277
Page Views 44325
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ ปะเหลียน 075288212
2 โรงเรียนวังวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-261093
3 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ หาดสำราญ 075-208791
4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา นาวง ห้วยยอด 0-7527-0514
5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม บางดี ห้วยยอด 075-577443
6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูรา ห้วยยอด 075-284250
7 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง ห้วยนาง ห้วยยอด
8 โรงเรียนในเตาพิทยาคม ในเตา ห้วยยอด 075-578235
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง 0-7559-0364
10 โรงเรียนสภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง 075570481