ภาพกิจกรรม
นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)ประจำปี 2565 โดยมีการบูรณาการคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำวัสดุเหลือใช้และขย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,21:42   อ่าน 108 ครั้ง