News
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบ

Education News
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Link
รับเรื่องร้องเรียน

แผนที่ของโรงเรียน

websiteteacher