ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน และ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (HNRB Open House2023) "ร.บ.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
เลิศล้ำวิชาการ" ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานครู-นักเรียนส่งเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผ่านการแสดงผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายทั้งหมด 13 โรงเรียน
โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,20:57   อ่าน 61 ครั้ง