ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนได้รับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้นำนักเรียนจำนวน 2 ราย เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ทองรอด ชั้น ม.5/1 และนางสาวปภาวี อ่อนชาติ ชั้น ม.6/1 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,14:00   อ่าน 6 ครั้ง