ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2564
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง
รร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง รับการติดตามการจัดการเรียนการสอน ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิ
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2564
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 25
กิจกรรม “ตลาดโครงงานอาชีพ”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย G-Suite for Education
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ต้อนรับการนิเทศและติดตาม จาก สพม.13
บำรุง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานใกล้เคียงตำบลห้วยนาง เนื่องในโอกาสวันป
ร่วมฝึกซ้อมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือ นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
เข้าบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน
ดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีรัตนาราม
กิจกรรมร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดคลองมวน
กิจกรรมร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดไร่ใหญ่
กิจกรรมร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยนาง
กิจกรรมร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดวังหลาม
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนมหวานรวมมิตรโบราณ ณ วัดศรีรัตนาราม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
H N R B : โรงเรียนแห่งความสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาชีววิทยา