ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย (อ่าน 59) 28 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย (อ่าน 46) 26 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (อ่าน 145) 11 เม.ย. 66
กำหนดให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงค์ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 98) 30 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 120) 28 มี.ค. 66
ประกาศจากงานทะเบียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง (อ่าน 96) 23 มี.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 192) 24 ก.พ. 66
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 219) 05 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 591) 27 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาสังคมศึกษา (อ่าน 557) 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 553) 21 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 523) 18 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา (อ่าน 530) 07 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง เรื่อง ประกาศภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 291) 07 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา อ่านรายละเอียดเพื่มเติมตามลิ้งก์ด้านล่าง (อ่าน 447) 06 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 597) 04 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 587) 19 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 483) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 757) 07 มิ.ย. 65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 709) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 663) 30 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 537) 27 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อ่าน 701) 26 พ.ค. 65
ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 429) 11 พ.ค. 65
ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 438) 11 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 412) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 462) 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 514) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 964) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 973) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1056) 30 มี.ค. 65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 904) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 938) 25 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 930) 18 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 810) 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 788) 29 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 874) 11 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง (อ่าน 778) 05 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 727) 30 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 713) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา (อ่าน 135) 04 ธ.ค. 63