กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0835953821
อีเมล์ : jrlove176@gmail.com

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
ครู
เบอร์โทร : 0800411350
อีเมล์ : keynarak@gmail.com​

นางสาวสุกัญญา หมุนแทน
ครู
เบอร์โทร : 0809916946
อีเมล์ : sukanya.moontan@gmail.com

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0936868110
อีเมล์ : siri_@hotmail.com

นางสาวนงนุช ทองมาก
ครู