กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมูหามะนาเซ มอเกาะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสง
ครูอัตราจ้าง